اخبار
 
قابل توجه دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی با توجه به ابلاغ بخشنامه 17818/3/د مورخ 96/4/11 معاونت محترم آموزشی به مراکز و واحدها در خصوص استخراج و درج مشخصات دانش آموختگان رتبه اول کارشناسی سال 1396 از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور از تاریخ 96/5/10 تا 96/5/18,خواهشمند است دانشجویانی که شرایط لازم مطابق آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد را دارند، در اسرع وقت جهت تکمیل مدارک به مرکز آموزشی مرکز محل تحصیل خود مراجعه نمایند
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر