دانشجویان گرامی می‌توانند از طریق کاربری خود در سیستم گلستان نسبت به ارزشیابی علمی اساتید خود در نیمسال اول 94-93 اقدام نمایند
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر